Zaškrtnutím tlačítka souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů společnosti PREFA TECHNOLOGY a.s., Průmyslová 566/5, 108 00 Praha 10 (IČ: 04580303), která je správcem, a s jejich následným zpracováním správcem (případně i prostřednictvím zpracovatele) v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679  o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a to včetně údajů zadávaných v průběhu komunikace s touto společností), a dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro následné obchodní a marketingové účely správce, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 10 let. Souhlas však mohu kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů naší společností, zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.

OK, mám to