EU granty

Projekt PREFA TECHNOLOGIES A.S. - ÚČAST NA ZAHRANIČNÍCH VELETRZÍCH


Společnost Prefa Technologies a.s. realizuje dotační projekt v rámci OP PIK pod číslem CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0008442. Cílem projektu je propagace společnosti na zahraničních veletrzích.

 

Projekt VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ REFA TECHNOLOGIES

Společnosti Prefa Technologies a.s realizuje vzdělávací projekt z OPZ pod číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013388. Projektu se bude účastnit celkem 30 zaměstnanců společnosti. Předmětem realizace projektu je vzdělávání v Odborných kurzech a v oblasti Měkkých a manažerských dovedností.