Podvěsná doprava

Podvěsná doprava je systém rychlé distribuce čerstvé betonové směsi, který pomáhá k využití maximální výrobní kapacity prefa výroben.

 

Podvěsná doprava slouží pro efektivní a bezpečný transport betonové směsi mezi míchacím centrem a místem následného zpracování.

Své uplatnění nalezne při transportu betonové směsi, kde je vzdálenost míchacího centra a forem na beton limitujícím faktorem při výrobě železobetonových prvků.

Transport betonové směsi je zajištěn podvěsnými vozy, které pojíždějí po kolejové dráze z ocelových profilů.

 

Kolejová dráha

Kolejová dráha je umístěna nad výrobním prostorem tak, aby provoz podvěsné dopravy nenarušoval hlavní výrobu a bezpečnost personálu.

V místech obslužné komunikace je zajištěn dostatečný průjezdný profil umožňující provoz kamionové dopravy.

Podvěsná doprava umožňuje provoz nejen na rovných úsecích, ale i ve stoupáních a zatáčkách.

Kolejovou dráhu lze umístit na nosné stěny výrobní haly nebo na vlastní ocelovou konstrukci.

 

Podvěsné vozy

Podvěsné vozy jsou tvořeny ocelovým rámem s podvozkem a nádobou na betonovou směs. Pojezd vozů je zajištěn pomocí elektropřevodovek řízených frekvenčními měniči.

Způsob vyprazdňování je zvolen v závislosti na typu konzistence přepravované betonové směsi.

Pro zavlhlé (sypké) betonové směsi jsou vhodným řešením nádoby se segmentovou výpustí. Otevírání výpusti probíhá automaticky pomocí hydraulického systému.

Pro tekuté a samozhutnitelné směsi SCC (Self-Compacting Concrete) se využívají válcové nádoby. Vyprazdňování je zajištěno otáčením nádoby kolem své osy o 180° nebo 360°. Pohon otoče zajišťuje elektropřevodovka.

Napájení a řízení podvěsných vozů probíhá pomocí sběračů umístěných na voze a troleje umístěné na kolejové dráze.

Podvěsnou dopravu lze plně automatizovat – viz Automatizace výroby.

Podvěsnou dopravu je pro její provoz vysoko nad výrobním prostorem nutné v místě výsypu doplnit o systém skluzů či distributorů betonu –…

Technické parametry

objem nádoby
1–3,5 m3
přepravovaný materiál
zavlhlá/velmi tekutá betonová sm
typ nádoby
segmentová/válcová
rychlost pojezdu
5–180 m/min (maximální rychlost)
stoupání
běžně 7°
zatáčka
až 90° – střední poloměr 3,5 m
Poznámky: Technické parametry lze měnit dle potřeb zákazníka.

Reference

Podvěsná doprava betonové směsi

Automatizovaný dopravník čerstvé betonové směsi o objemu nádoby 1,5 m³ pojíždí po kolejové dráze o celkové délce 140 m rychlostí až 160 m/min

Více

PODVĚSNÁ DOPRAVA BETONOVÉ SMĚSI

PODVĚSNÁ DOPRAVA BETONOVÉ SMĚSI

Více