Formy na výrobu prostorových dílců

Formy na beton pro výrobu prostorových dílců jsou účinným řešením pro sériovou či individuální výrobu prefabrikovaných modulových dílců ze železobetonu, které šetří náklady na celkovou výstavbu.

Formy na výrobu prostorových dílců (neboli 3D prvků), jsou tvořeny masivním ocelovým rámem, který je pevně spojen s konstrukcí výrobní haly. K ocelovému rámu je připevněno jádro a dno formy. Vnější plášť formy tvoří bočnice a čela, která mohou být společně s jádrem doplněny o příložnou vibraci. Formy na prostorové dílce se umisťují ve vnitřních prostorách prefa výroben.

Výsledný tvar prafabrikovaného dílce je tvořen mezi podlahou, jádrem a bočnicemi (čely) formy. Výroba železobetonového dílce probíhá dnem/stropem vzhůru.

Vytvářecí plochy formy jsou osazeny ocelovým plechem. Rovinnost vytvářecích ploch je měřena kalibrovaným ocelovým pravítkem v podélném a příčném směru. Námi garantovaná rovinnost je 1,5 mm / 3 000 mm. Pro výsledný povrch není připuštěna lokální nerovnost, pouze pozvolná vlna.

Podlaha formy je umístěna mezi jádrem a bočnicemi (čely) formy. Tloušťky stěn prefabrikovaného dílce jsou tak definována šířkou podlahy formy.

Vnější stěny prostorových železobetonových dílců jsou kolmé po celé své výšce (bez úkosu).

Formy na výrobu prostorových dílců dělíme na formy: pevná jádra s úkosy a smrštitelná jádra bez úkosů.

➔ Vnitřní stěny prostorových dílců mohou být vyrobeny s úkosem nebo bez úkosu.

V důsledku zrání betonu dochází vlivem hydratace k objemovým změnám – smrštění.

Úkos stěn na vnitřní straně prostorového, prefabrikovaného, dílce je tak nezbytný pro možnost odformování vyráběného prvku z pevného jádra formy (pevné jádro má stěny vyrobeny s úkosem).

V případě požadavků na prostorové dílce bez vnitřního úkosu stěn je pro odformování z jádra formy nutné použití smrštitelného jádra (smrštitelné jádro má stěny bez úkosu). Smrštění jádra je zajištěno pomocí pryžových elementů umístěných ve stěnách jádra a hydrauliky.

Před vyjmutím betonového dílce z jádra formy…

Technické parametry forem na výrobu prostorových dílců

Rovinnost vytvářecí plochy
1,5 mm / 3.000 mm
Provedení jádra formy
s úkosem/ bez úkosu
Odsouvání bočnic
jeřábem/ručně/motoricky
Výška prvku
až 3.200 mm
Šířka prvku
až 2.800 mm
Délka prvku
až 9.000 mm
Tloušťka stěny prvku
až 250 mm
Tloušťka stropu/dna prvku
až 300 mm

Variabilní provedení formy

Výška prvku
až 3200 mm
Šířka prvku
až 3300 mm
Délka prvku
až 9300 mm
Tloušťka stěny prvku
100–200 mm (krok 20 mm)
Tloušťka stropu/dna prvku
100–300 mm
Poznámky: Technické parametry lze měnit dle potřeb zákazníka

Reference

FORMA NA PROSTOROVÉ DÍLCE

FORMA NA PROSTOROVÉ DÍLCE 8.2 x 2.8 x 3.2

Více

FORMA NA DESKOVÉ VZPĚRY

FORMA NA DESKOVÉ VZPĚRY

Více

FORMA NA PROSTOROVÉ DÍLCE

FORMA NA PROSTOROVÉ DÍLCE 8.2 x 2.8 x 3.2

Více

FORMA NA SANITÁRNÍ BUŇKY

FORMA NA SANITÁRNÍ BUŇKY

Více