Technologie vnášení předpětí

Vnesením předpětí do železobetonových dílců dochází k optimálnímu využití základních konstrukčních materiálů. Oproti klasickým prefabrikátům bez předpětí tak dochází k možné úspoře konstrukčních materiálů o 10–20 %.

 

Základním principem předpínání železobetonových prefabrikátu je vnesení předpětí do prvku, který získává lepší mechanické vlastnosti. Vlivem optimálního využití konstrukčních materiálů v předpjatém prefabrikátu je tak možné výrazně snížit jeho konstrukční výšku nebo počet prvků v budované konstrukci.

Technologie předpínání se využívá například pro stropní panely (Spiroll), nosníky (I, T, TT), vazníky, sloupy či plošné dílce.

Při výrobě železobetonových prefabrikátů z předpjatého betonu se do forem na beton umisťují vysokopevnostní předpínací ocelová lana, která zároveň tvoří výztuž prvku. Výjimečně se používá nekovová výztuž z uhlíkových vláken.

Technologie předpínání je umístěna na začátku a konci forem na beton, ve kterých probíhá výroba prefa výrobků.

Ocelová lana jsou napínána pomocí speciálního zařízení (napínací pistole), která je ovládána tlakovým olejem z přidružené hydraulické jednotky.

Pro aretaci napnutých lan slouží vysokopevnostní certifikované kotvy, které svírají ocelové lano a zapírají se o ocelové příčníky. Ocelová lana procházejí skrz ocelové příčníky.

Veškeré tahové složky, které vnikají od napnutých lan, jsou přeneseny přes kotvy a příčníky do ocelových nosníků, tzv. zápor.

Zápory jsou vetknuty do základů okolních konstrukcí prefa výroben. Vždy je použita dvojice zápor – na začátku a konci předpínací linky (před a za formou na beton).

Zápora musí být schopna přenést veškeré zatížení od napnutých lan. Dle druhu vyráběného železobetonového prvku vznikají tahové složky dosahující běžně 8000 kN. Tato výsledná síla v závislosti na výšce vyráběného prvku vyvozuje ohybový moment. Ten je přenesen ocelovou konstrukcí zápor do základů okolní konstrukce prefa výroben.

Napnutá lana se zalijí betonovou směsí a stávají se součástí ocelové výztuže vyráběného…

Technické parametry

Ocelová lana

Vysoce pevností ocelová sedmidrátová lana podléhají normě na ocelovou výztuž do železobetonu EN 10138-3 Y177, případně EN 10138-3 Y1860 S7. Jmenovité průměry lan jsou:

- 12,5 mm nebo 12,9 mm – označení T13 nebo T13S (pro lano 12,9 mm)

- 15,3 mm nebo 15,7 mm – označení T15 neboT15S (pro lano 15,7 mm) 

délka napínací linky
výrobně není omezena (běžně až 1
výsledná osová síla v lanech
běžně 8000 kN (35 lan × 225 kN)
výška vyráběného prvku
orientačně 100–2000 mm
šířka vyráběného prvku
není omezena
horní předpínání
ANO