Automatizace výroby

Automatizace provozu prefa výroben je vhodným řešením optimalizace výrobních procesů s cílem zvýšení produktivity výroby s menším podílem personálu.

 

PREFA Technology nabízí automatizaci provozu využíváním moderních technologií, vysokého stupně automatizace a snadné obsluhy navržených systémů.

Inovace a automatizace výrobních procesů, souhrnně označovaná jako průmysl 4.0, může být vhodným řešením pro zefektivnění celého výrobního spektra.

Požadavky na výrobní společnosti neustále rostou a vyžadují flexibilitu výrobních procesů. Automatizace výroby umožňuje společnostem menší závislost na personálu, takže mohou pružně reagovat na výkyvy poptávky.

Námi navržená řešení jsou vhodná také do náročných podmínek prefa provozů.

Součástí výrobních procesů je rovněž monitoring a digitalizace na úrovni jednotlivých strojů či celé výrobní linky. Digitalizace umožňuje řídit a upravovat chod „chytré továrny“ v reálném čase i ze vzdáleného místa.

Díky vlastnímu engineeringu, který zahrnuje elektroprojektanty a IT specialisty, můžeme nabídnout komplexní řešení splňující i náročné požadavky zákazníků. Veškerá námi navržená řešení jsou unikátní.

Poznámka: V prefa provozech je automatizace spojena s termínem karuselový systém. Zpravidla jde o automatizaci výroby plošných dílců ze železobetonu, kde jsou jednotlivé technologické operace prováděny na navazujících stanovištích. Cílem je zajištění optimálního toku materiálu (vystrojení formopodložky, plnění betonovou směsí, dokončení povrchu, uskladnění).

Mezi naše úspěšné realizace se řadí:

  • automatizovaný provoz podvěsných doprav
  • automatizovaná linka na výrobu železničních pražců
  • autonomní vozy pro rozvoz betonové směsi na výrobní lince panelů Spiroll
  • karuselové systémy manipulačních vozů

Více se o našich projektech dozvíte v oddílu Reference.

K provozu strojů lze využít různé systémy od binárních a lineárních snímačů polohy až po kompletní 2D/3D skenery včetně čteček kódů a autonomních…

Technické parametry dle typu aplikace

Reference

TECHNOLOGIE VÝROBY ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ

TECHNOLOGIE VÝROBY ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ

Více

Podvěsná doprava betonové směsi

Automatizovaný dopravník čerstvé betonové směsi o objemu nádoby 1,5 m³ pojíždí po kolejové dráze o celkové délce 140 m rychlostí až 160 m/min

Více

AUTOMATICKÝ MANIPULÁTOR KARI SÍTÍ

AUTOMATICKÝ MANIPULÁTOR KARI SÍTÍ

Více

SKIPOVACÍ LINKA GOBA

SKIPOVACÍ LINKA GOBA

Více

KARUSELOVÝ SYSTÉM PŘEPRAVY FORMOPODLOŽEK

KARUSELOVÝ SYSTÉM PŘEPRAVY FORMOPODLOŽEK

Více

PODVĚSNÁ DOPRAVA BETONOVÉ SMĚSI

PODVĚSNÁ DOPRAVA BETONOVÉ SMĚSI

Více

NAVÁŽECÍ VŮZ NV E9-500

NAVÁŽECÍ VŮZ NV E9-500

Více

TECHNOLOGIE PLNĚNÍ PRAŽCŮ

TECHNOLOGIE PLNĚNÍ PRAŽCŮ

Více