Jeřábové traverzy | vahadla

Jeřábové traverzy neboli vahadla jsou zařízení sloužící pro manipulaci s volně zavěšenými břemeny, která vyžadují manipulaci (podepření) ve více bodech. Sestávají z jedné nebo více nosných částí s uchopovacími body.

 

PREFA Technology navrhuje vahadla pro manipulaci s železobetonovými prefabrikáty typu trafostanic, garáží, jímek, nosníků, vazníků, plošných dílců a dalších (formy na beton atp.).

Jeřábové traverzy (vahadla) dělíme na:

  • jeřábové traverzy jednoduché
  • jeřábové traverzy vícebodové
  • jeřábové traverzy otáčecí
  • jeřábové traverzy vyvažovací

Poznámka: Použitím nesprávného typu jeřábové traverzy (vahadla) může dojít k nevratnému poškození železobetonového dílce (deformace povrchu prvku vázacím prostředkem, vylomení manipulačního závěsu atp.).

Jeřábové traverzy jednoduché

Jde o základní provedení jeřábových traverz (vahadel). Konstrukci tvoří základní ocelový nosník a manipulační závěsy. Jednoduchá vahadla mohou být v provedení s pevnou nebo posuvnou roztečí manipulačních závěsů.

Manipulace vahadla je zajištěna pomocí středového závěsu. Dle požadavku lze středový závěs nahradit dvěma či více kusy manipulačních závěsů.

Jeřábové traverzy vícebodové

Vícebodové jeřábové traverzy (vahadla) konstrukčně vycházejí ze základního typu jeřábových traverz. Jsou tvořeny hlavním ocelovým nosníkem, který je doplněn dvěma k němu kolmými příčníky 
(tzv. H-traverza). Na každém příčníku jsou zpravidla dva manipulační závěsy.

Provedení vahadla je pevné nebo stavitelné. Stavitelné provedení umožňuje měnit rozteč manipulačních závěsů v podélném i příčném směru jeřábové traverzy.

Manipulace vahadla je zajištěna pomocí středového závěsu. Dle požadavku lze středový závěs nahradit dvěma a více kusy manipulačních závěsů.

Jeřábové traverzy otáčecí

Otáčecí jeřábové traverzy (vahadla) jsou principiálně jednoduché nebo vícebodové traverzy. Jsou doplněny o otočný mechanismus, který umožňuje otočení vahadla okolo svislé osy pod plným zatížením. Mechanismus nahrazuje absenci otočného háku nebo otočné jeřábové…

Technické parametry jeřábových traverz

nosnost
běžně 250–50 000 kg
délka
běžně 1 000–12 000 mm
ovládání stavitelného provedení
ručně/motoricky/pneumaticky/hydr
Poznámky: Technické parametry lze měnit dle potřeb zákazníka.

Reference

VAHADLO PH-12 t

VAHADLO PH-12 t

Více

VAHADLO 45 t

VAHADLO 45 t

Více

VAHADLO TELESKOPICKÉ 20t 14m

VAHADLO TELESKOPICKÉ 20t 14m

Více