Formy na výrobu plošných dílců

Formy na beton pro výrobu plošných dílců jsou určeny pro typovou i sériovou výrobu prefabrikovaných železobetonových desek a stěn, v ojedinělých případech i pro výrobu sloupů.

 

Formy na beton pro výrobu plošných dílců jsou tvořeny základním ocelovým rámem s vytvářecí plochou, který může být doplněn o bočnice, čela a příložnou vibraci. Formy na plošné dílce se umisťují ve vnitřních prostorách prefa výroben.

Výsledný tvar prefabrikovaného výrobku vzniká mezi vytvářecí plochou, bočnicemi a čely formy. V případě absence bočnic a čel je třeba doplnit vytvářecí plochu o potřebné systémové bednění.

Vytvářecí plocha formy je tvořena ocelovým plechem, který je zpravidla broušen do kovového lesku. Vytvářecí plocha tvoří budoucí pohlednou část vyráběného železobetonového dílce. Rovinnost vytvářecí plochy je měřena kalibrovaným ocelovým pravítkem v podélném a příčném směru. Námi garantovaná rovinnost je 1,5 mm/3000 mm. Pro výsledný povrch není připuštěna lokální nerovnost, pouze pozvolná vlna.

Standardní únosnost vytvářecí plochy je 1000 kg/m2.

Maximální rozměry vytvářecí plochy nejsou výrobně omezeny. Limitujícím faktorem je zejména přeprava pomocí kamionové dopravy. V případě rozměrů převyšujících přepravní možnosti je forma na plošné dílce kompletována z více částí přímo u zákazníka. Rozměry vytvářecích ploch jsou závislé na typu použití vyráběného prvku, obvyklé jsou rozměry 3 × 1 m až 20 × 4 m.

 

Volitelné rozšíření

Bočnice a čela slouží pro zajištění požadované výšky betonového prvku v celém jeho průřezu. Provedení integrovaných bočnic a čel je buď pevné, nebo stavitelné. Výška bočnic a čel u pevného provedení je až 400 mm, u stavitelného provedení je v rozmezí 100–400 mm.

Příložná vibrace zajišťuje požadované zhutnění betonové směsi. K vibraci jsou používány vysokofrekvenční vibrátory s frekvencí 50–200 Hz.

V případě použití příložné vibrace doporučujeme ukládat formy na výrobu plošných dílců na antivibrační bloky, které zamezují šíření…

Technické parametry forem na výrobu plošných dílců

rovinnost vytvářecí plochy
1,5 mm/3000 mm
únosnost vytvářecí plochy
1000 kg/m2
provedení bočnic/čel
pevné/posuvné
výška vyráběného prvku
běžně až 400 mm
obvyklé rozměry vytvářecí plochy
dle použití 3 × 1 m až 20 × 4 m
naklopení vytvářecí plochy
78–80°
maximální osové zatížení formopodložky
běžně 30 000 kg
Poznámky: Technické parametry lze měnit dle potřeb zákazníka

Reference

FORMOPODLOŽKA NESKLOPNÁ

Formopodložka 8 x 3,5 m nesklopná

Více

SKLOPNÝ STŮL

SKLOPNÝ STŮL 14 x 4 m

Více

SKLOPNÝ STŮL

SKLOPNÝ STŮL 13 x 4.5 m

Více