Překlápěče železobetonových dílců

Překlápěče železobetonových dílců jsou určeny pro manipulaci s prvkem z výrobní do montážní či skladovací polohy.

 

PREFA Technology navrhuje zařízení pro manipulaci s železobetonovými prefabrikáty typu trafostanic, garáží, jímek, nosníků, vazníků, plošných dílců a dalších.

Konstrukci tvoří tuhý ocelový rám, který je kotven v podlahové konstrukci haly. Manipulace s železobetonovým prvkem probíhá na sklopném rámu, který je rotační (kloubovou) vazbou připojen k základnímu rámu.

Manipulační rozsah překlapěčů je 0–90°, při zdvojení (zapojení do tandemu) 0–180°.

Sklápění (otáčení) je zajištěno hydraulicky nebo elektromotoricky.

Proces manipulace (překlápění) probíhá po stisknutí tlačítka automaticky. Výhodou je rychlá a bezpečná manipulace s prefabrikátem bez jeho poškození.

Při menších rozměrech manipulovaného břemene může být ovládání zajištěno ručně nebo pomocí jeřábu.

Speciální aplikací mohou být tzv. posuvné překlapěče, uložené na kolejovém podvozku.

Toto řešení je vhodné zejména při manipulaci s železobetonovými prvky, které se vyrábějí s variabilními rozměry a je nutné jejich obracení z výrobní do montážní polohy (jímky, trafostanice atp.).

Posuvný rám umožňuje snadné nastavení překlápěné šířky prvku v určitém rozmezí. Je tak možné manipulovat s variabilními prvky bez nutnosti používání vložek mezi prvkem a sklopným rámem.

 

Technické parametry překlapěčů

nosnost
běžně 30 000 kg
manipulace (ovládání)
hydraulicky/elektromotoricky/ruč
rychlost manipulace 0–90°
30–120 s
Poznámky:

Technické parametry lze měnit dle potřeb zákazníka.

 

Reference

Překlapěč betonových svodidel

Dvoustupňový překlapěč betonových svodidel slouží pro obracení svodidel ze železobetonu z výrobní polohy do skladovací o 180°.

Více

Skipovací zařízení

Skipovací zařízení slouží pro obracení plošných dílců ze železobetonu z výrobní polohy do skladovací o 90°.

Více