Rozprostírače betonové směsi

Rozprostírače betonové směsi (též distributory betonu) slouží pro rychlé a přesné dávkování betonové směsi při výrobě plošných a stěnových dílců ze železobetonu.

 

Jde o vytvářecí stroje sloužící k transportu betonové směsi a jejímu zpracování ve formách na plošné dílce .

Konstrukce rozprostíračů je tvořena ocelovým rámem s podvozkem a nádobou na betonovou směs. Pojezd je zajištěn elektropřevodovkami řízenými pomocí frekvenčních měničů.

Nádobu (násypku) na betonovou směs tvoří otěruvzdorné ocelové plechy, zajišťující delší životnost zařízení.

Způsob vyprazdňování je zvolen v závislosti na konzistenci betonové směsi.

Pro zavlhlé (sypké) betonové směsi jsou vhodným řešením šnekové a pásové dopravníky. Pohon dopravníků zajišťuje elektropřevodovka.

Pro tekuté a samozhutnitelné směsi SCC (Self-Consolidating Concrete) jsou využívány nádoby se segmentovou výpustí v různém konstrukčním provedení. Otevírání probíhá pomocí hydraulického systému.

Plnění násypek rozprostíračů betonovou směsí může být zajištěno podvěsnou dopravou, z košů či bádií na beton nebo přímo z míchacího centra.

Konstrukční uspořádání rozprostíračů betonové směsi je portálové nebo mostové.

Portálové provedení

- obsahuje vlastní kolový podvozek, který pojíždí po kolejové dráze na podlaze prefa výroben. Alternativou jsou pojezdové profily umístěné přímo na vytvářecí ploše forem na plošné dílce. Portálové provedení umožňuje zpravidla menší rozpon hlavního nosníku vytvářecího stroje.

Řešení je vhodné při výrobě plošných dílců, kde zařízení obsluhuje jedno nebo více pracovišť v podélné ose kolejové dráhy.

Při obsluze vedlejších pracovišť je nutné vytvářecí stroj přesunout na jinou kolejovou dráhu.

Napájení vytvářecího stroje je zajištěno kabelovým bubnem umístěným na ocelovém rámu stroje nebo na okolní konstrukci prefa výrobny.

Mostové provedení

-(tzv. betonářský most) pojíždí po kolejové dráze umístěné nad výrobním prostorem prefa výroben.

Tento typ provedení umožňuje díky…

Technické parametry

objem nádoby
1–3,5 m3
přepravovaný materiál
zavlhlá/velmi tekutá betonová sm
způsob vyprazdňování
šnekový a pásový dopravník/segme
rychlost pojezdu
5–60 m/min (řízeno frekvenčním m
Poznámky: Technické parametry lze měnit dle potřeb zákazníka.

Reference

Rozprostírač lehčené betonové směsi | Betonverteiler H6

Rozprostírač lehčené betonové směsi s označením Betonverteiler H6 slouží pro transport čerstvé betonové směsi od výsypného místa podvěsného vozu k místu zpracování ve formách na beton (sklopných…

Více

NAVÁŽECÍ VŮZ NV E9-500

NAVÁŽECÍ VŮZ NV E9-500

Více

Rozprostírač betonové směsi GOBA

Rozprostírač betonové směsi GOBA slouží pro transport čerstvé betonové směsi od výsypného místa podvěsného vozu a následnému zpracování ve formách na beton pro výrobu plošných dílců typu GOBA.

Více